[compilation] 송창식 골든 제3집(1988 킹레코드, 1990 서울음반)

 발매:
  CD 0000 신나라뮤직 (SSECD-03,8801035329508) 
  LP 1988.10.03 킹레코드 (SSR-1003) 
  CD 1990.11 서울음반 (SRCD-3057) 
  CD 1990.11 (CS-107) 
  CD 1994 nices, 삼성뮤직 (SCS-107PSF) 
  CD 1999 E&E Media (SCS-107PSF,8803821013950) 
  TAPE 1999 E&E Media (SCM-2013,8803821012489)


LP 1988.10.03 킹레코드 (SSR-1003) 
CD 1990.11 (CS-107)  표지사진CD 1994 nices, 삼성뮤직 (SCS-107PSF)  표지사진 
Tracks 
 Disc 1
 1. 우리는... (연인)                                        4:15 
 2. 푸르른 날                                                 3:01 
 3. 가나다라                                                  4:28 
 4. 슬픈 얼굴 짓지 말아요                                2:30 
 5. 선운사 (작사:송창식 작곡:송창식)                4:01 
 6. 참새의 하루 (작사:송창식 작곡:송창식)         4:05 
 7. 담배가게 아가씨 (작사:송창식 작곡:송창식)   4:22 
 8. 에이야홍 술래잡기                                    3:26 
 9. 당신은                                                    3:17 
10. 밀양 머슴 아리랑                                      3:46

                                      

 
[compilation] 송창식 골든 제3집(1988 킹레코드, 1990 서울음반) 전곡 연속듣기
Posted by 팬더54

댓글을 달아 주세요